Het terrein : Den Oudsten Bussen

Momenteel staat het Den Oudsten terrein nog, echter zijn er al lange tijd plannen voor nieuwbouw waarbij het oude pand/terrein gesloopt gaat worden van Den Oudsten.

Extra info hierover is te vinden op http://www.dynamivast.nl/referenties/den-oudsten-terrein-woerden/