Welkom


Deze site is speciaal opgericht voor het Den Oudsten Bussen Reünie.


Hier is alle informatie te vinden over de reünie, welke gehouden zal worden op 3 september!

Deze dag staat volledig in het teken van Den Oudsten Bussen, er zullen dus ook diversen bustypes aanwezig zijn gebouwd door Den Oudsten.

Er zullen diversen activiteiten zijn, ook wordt er gezorgd dat er wat gegeten en gedronken kan worden.PARKEREN + PENDELBUS

U dient te parkeren op Korenmolenlaan 4 te Woerden.
Er zal een pendelbus rijden vanaf het parkeerterrein + station naar het DOB terrein.
Waar wordt de reünie gehouden?

De reünie wordt gehouden op het voormalig terrein van Den Oudsten Bussen.

De reünie is voor iedereen toegankelijk, enkel 's avonds is het besloten voor enkel oud-werknemers.

Den Oudsten Bussen
Utrechtsestraatweg 112A
3445AX Woerden.

De entree voor deze dag is € 10,- per persoon. Kinderen € 5,- onder 15 jaar.
Sponsoren en vrijwilligers hoeven uiteraard geen entree te betalen.

Het maakt het natuurlijk extra speciaal dat de reünie gehouden wordt op het voormalig terrein van Den Oudsten te Woerden, gezien hoogstwaarschijnlijk binnen niet al te lange tijd begonnen zal worden met de sloop van het gehele pand/terrein.

Wij willen daarom Bouwbedrijf de Vries & Verburg hartelijk danken voor het beschikbaar stellen van het terrein. Zonder hen was dit niet mogelijk geweest.


De reünie voor oud-werknemers 's avonds is GRATIS. Aanmelden via reunie@denoudstenbussen.nl
Enkel consumpties dienen betaald te worden.

Locatie is:

De Hall
Korenmolenlaan 4
Woerden


De reünie is een initiatief van

- Herman Burger
- Marjan Burger
- Daisy Harmsen
- Dave Wijnhoven


Den Oudsten Bussen BV was een Nederlandse autobusfabriek aan de Utrechtsestraatweg te Woerden, die in 1926 werd opgericht door Marinus den Oudsten en Floris Domburg.

Helaas in het najaar van 2001 vroeg Den Oudsten Bussen faillisement aan mede door de slechte economische vooruitzichten die zorgden voor een te krappe orderportefeuille om een doorstart te kunnen maken.